Przygotowania do szkolenia Ratowników Wodnych według wymagań MSWiA
Dodane przez Agata dnia 22 maj 2018 07:03:05
Z racji tego, że posiadamy zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie ratownictwa wodnego w czerwcu będziemy organizować szkolenie na Ratowników Wodnych według wymagań MSW.
Prosimy, aby wszyscy chętni rozpoczęli przygotowanie do kursu. Więcej informacji w czytaj więcej.

Treść rozszerzona
Od kursantów będziemy wymagali:

1)  przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min;
2)  przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do
2,5 m po obu stronach linii płynięcia;
3)  przepłynięciu sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) dystansu 50 m w czasie poniżej 55 s;
4)  przepłynięciu w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł
dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą
jednego wiosła;
5)  przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu
manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m;
6)  holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania
– każdy na dystansie 50 m;
7)  wyciągnięciu na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na
ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.